Projeler ÜSİM

Şanlıurfa Teknokent Haberler

ÜSİM

Projenin genel amacı, Şanlıurfa’da istihdamın, teknoloji üretiminin ve sanayinin gelişimine katkı sağlamaktır. Bu amacın seçilmesinin nedeni Şanlıurfa’nın, Türkiye’nin az gelişmiş illerinin içinde yer almasıdır. Nüfusun büyük bölümü tarım sektöründe istihdam edilirken, sanayinin payı, hizmet sektörünün neredeyse yarısını kadardır. Şanlıurfa’da sanayinin üretim yapısı teknolojiden uzak, düşük katma değerli ve emek yoğundur. Bölge ekonomisinin güçlendirilmesi için bölgede imalat sanayinin geliştirilmesi, öncü ve stratejik sektörlerde ihtisaslaşmanın sağlanması ve katma değerli üretim yapısına geçilmesi gerekmektedir. Projenin özel amacı, henüz çok yeni bir kurum olan Şanlıurfa Teknokent’in kuruluş amaçlarına uygun olarak etkinliğinin ve kurumsal kapasitesinin artırılması ve sanayi ile etkileşiminin yoğunlaştırılmasını sağlayacak bir işletme modeli geliştirilmesidir. Bu kapsamda hem teknopark bünyesinde hem de Şanlıurfa OSB’de faaliyet gösterecek bir Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi (ÜSİM) kurulacaktır. ÜSİM, sanayi ile üniversite arasında bir ara yüz görevi görecek ve Şanlıurfa Teknokent’in kuruluş amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirebilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Uygulama Yeri: Şanlıurfa Teknokent, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi
Proje Uygulama Süresi: 18 Ay
Şanlıurfa Teknokent Logo