Projeler GAP Maker Atölyesi

Şanlıurfa Teknokent Haberler

GAP Maker Atölyesi

Maker Atölyesi Projesi; bölgedeki çocuk ve gençlere özgüven kazandırıp günümüz teknolojilerini kolaylıkla anlayabilme, yorumlayabilme ve hayata geçirebilme kabiliyeti kazandırarak bölgede teknoloji alanında girişimci adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu proje ile GAP bölgesinde eğitim gören çocuk ve gençlere teknoloji çağının gerektirdiği robotik eğitimi verilerek, bölgedeki özel ve kamu eğitim kurumlarında bu konuda farkındalık oluşturmaları sağlanacaktır. Bunların yanında genç nüfusu motive etmek, üretim kabiliyetlerini artırmak ve tekno-girişimcilik ekosistemine erkenden katılımlarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Genel olarak projede büyüyen genç nüfusa meslek kazandırmak, bölge yerelinde AR-GE ve inovasyona dayalı katma değerli ürün üretimini desteklemek, Şanlıurfa yerelinde çocuk-genç yaş grubunun üretime erken yaşta dahil olmasını sağlamak ve bu alanda farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.

Uygulama Yeri:
Proje Uygulama Süresi:
Şanlıurfa Teknokent Logo