Projeler TEGİM

Şanlıurfa Teknokent Haberler

TEGİM

Bilgi teknolojileri konusunda iş fikri olan gençlerin bu fikirleri hayata geçirmesini sağlayacak eğitim ve mentorluk hizmetlerini sunan ve bu fikirlerin ulusal ve uluslararası düzeyde ticarileştirilmesine katkı sağlayan bir merkez oluşturmak bu projenin konusudur. Projenin genel hedefi Şanlıurfa’da girişimcilik ve inovatif aktivitelerin artırılması, girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve başarılı iş fikirlerinin ticarileşmesi ve neticede şehrimizin kalkınmasına destek olunmasıdır. Projenin en temel amacı Şanlıurfa Teknokent bünyesinde Şanlıurfa Tekno- Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’ni kurmaktır. Bu amaç neticesinde Şanlıurfa’da yazılım ve bilgi teknoloji girişimciliği yaygınlaştırmak, genç nüfusun işsizlik problemine çözüm olarak kendi iktisadi işletmelerini kurmasını sağlamak, Şanlıurfa Teknokent orijininde girişimcilik ekosistemini oluşturmak hedeflenmektedir.

Uygulama Yeri: Şanlıurfa Teknokent
Proje Uygulama Süresi: 24 ay
Şanlıurfa Teknokent Logo